zilyetlik devri hakında bilgi

  1. Mehmet Özcan

    Zilyetlik devri nasıl olur ? Nasıl yapılır ?

    Zilyetlik, taşınmaz mallardan bir yarar sağlamak üzere olanları fiilen hakimiyet altında bulundurma olarak tanımlanıyor. Peki, zilyetlik devri nasıl olur? İşte zilyetlik devri ile ilgili esaslar... Zilyetlik devri nasıl olur? Zilyetlik, taşınmaz mallardan bir yarar sağlamak üzere olanları...