taşınır mal satınalma dilekçesi

  1. Mehmet Özcan

    Taşınır Mal Satınalma Talep Dilekçesi Örneği

    2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre taşınır mal satın almak için kullanılan dilekçe Taşınır Mal Satınalma Talep Dilekçesi Taşınır Mal Satınalma Talep Dilekçesi