tapuda trampa nedir

  1. Mehmet Özcan

    Trampa Nasıl Yapılır?

    Trampa Nedir? Nasıl Yapılır? Trampa, kelime anlamı olarak takas demektir. Yani bir taşınır ya da taşınmaz malın veya mülkün başka bir mal veya mülk ile değiştirilmesidir. Trampada değiştirilecek olan malların veya mülklerin değer bakımından birbirine eşit olması gibi bir zorunluluk...