tapuda takas işlemi | Türkiye'nin Emlak Forumu!

tapuda takas işlemi

Türkiye'nin İlk ve Tek Sosyal Medya Forumu!
  1. Mehmet Özcan

    Trampa Nasıl Yapılır?

    Trampa Nedir? Nasıl Yapılır? Trampa, kelime anlamı olarak takas demektir. Yani bir taşınır ya da taşınmaz malın veya mülkün başka bir mal veya mülk ile değiştirilmesidir. Trampada değiştirilecek olan malların veya mülklerin değer bakımından birbirine eşit olması gibi bir zorunluluk...
  2. Mehmet Özcan

    Trampa İşlemleri Tapuda Nasıl Yapılır?

    İki malın takas işlemi olan trampa, tapu müdürlüklerinde tescil edilmelidir. Diyelim ki siz bir eve sahipsiniz fakat takas ederek başka bir eve geçmek istiyorsunuz. Evin sahibi ile anlaşarak tapuya müracaat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu iki taşınmazın resmiyette trampa edilebilmesi için tapu...