satış vaadi sözleşmesi nasıl olur

  1. Mehmet Özcan

    Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nasıl Olur ?

    Taşınmazların satışına yönelik işlemlerde resmi bir belge niteliği taşıyan satış vaadi sözleşmesi, ileri tarihli bir satış kontratının teminatını oluşturan bir ön sözleşme olarak tanımlanır. Peki, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nedir? Geçerlilik şartları nelerdir? Gayrimenkul satış vaadi...