oturma hakkı yargı kararları | Türkiye'nin Emlak Forumu!

oturma hakkı yargı kararları

Türkiye'nin İlk ve Tek Sosyal Medya Forumu!
  1. Mehmet Özcan

    OTURMA HAKKI YARGI KARARLARI

    Miras Hissesine Mahsup Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı mirasbırakanı A.Ş.E.6.9.2003 tarihinde vefat ettiğini geriye mirasçı olarak sağ eş...