oturma hakkı nedir

  1. Mehmet Özcan

    OTURMA HAKKI NEDİR?

    Oturma hakkı (diğer adıyla sükna hakkı); Bu yönüyle bakıldığında oturma hakkı kira ilişkisine benzetilebilecektir. Ancak oturma hakkı; hak sahibi için kiracı olmaya nazaran ciddi avantajlar sağlayan bir haktır. Bu hak tapu kayıtlarına işlenmekte, dolayısıyla tapu siciline şerh...