ortaklığın giderilmesi

  1. Mehmet Özcan

    Ortaklığın Giderilmesi Davasında Hakim Gayrimenkulü Nasıl Paylaştıracaktır?

    Yukarıda da değinildiği üzere hakim eğer bölünebilen bir gayrimenkul varsa paydaşlara payları oranında dağıtacak, bölünmesi mümkün değilse satılmasına karar verip elde edilen bedeli paydaşlar arasında dağıtacaktır. Hakim gayrimenkulün bölünüp bölünemeyeceğini anlayabilmek için başlangıçta...