ölünceye kadar bakma sözleşmesi

  1. Mehmet Özcan

    Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

    Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun, bakım alacaklısı ölene kadar ona bakma ve onu gözetme borcunu üstlendiği, bakım alacaklısının ise bakım edimine karşılık malvarlığının tamamını ya da bir kısım unsurlarını ona devretme borcunu üstlendiği sözleşme türüdür. Ölünceye kadar bakma...