noter tapu işlemi

  1. Mehmet Özcan

    Noterler, tapu devir işlemlerini yapmak istiyor

    1.771 noterliği kapsayan ‘değişim projesi’ni başlatan Türkiye Noterler Birliği (TNB) oto alım-satım yetkisini aldıktan sonra gayrimenkul alım-satım ve ayni haklara ilişkin hukuki işlerin de noterlerin sorumluluk alanına alınmasını istiyor Türkiye genelindeki 1.771 noterliği kapsayan ‘değişim...