mülkiyeti muhafaza kaydı | Türkiye'nin Emlak Forumu!

mülkiyeti muhafaza kaydı

Türkiye'nin İlk ve Tek Sosyal Medya Forumu!
  1. Mehmet Özcan

    MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI HAKKINDA BİLGİLER

    YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 2014/12981 E. 2016/5897 K. MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İstihkak Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup...