kiralık daire yetki belgesi örneği

  1. Mehmet Özcan

    Kiralıklarda Yetki Belgesi Sözleşmesi Örneği

    Emlak komisyoncusunun, mal sahibi kiralama işlemine yetkili olduğu gösteren sözleşme. Kiralıklarda Yetki Belgesi Sözleşmesi Kiralıklarda Yetki Belgesi Sözleşmesi