kira fesihname örneği

  1. Mehmet Özcan

    Kira fesihname örnekleri

    Borçlar Kanunu gereğince; belirli süreli kira sözleşmesi, sürenin bitiminde kendiliğinden sona eriyor. Kira sözleşmesinin feshedilmesi halinde, fesihname imzalanabiliyor. İşte taraflar arasında imzalanan kira fesihnamesi örneği.. Kira fesihnamesi örneği! Borçlar Kanunu gereğince; belirli...