kefalet nedir

  1. Mehmet Özcan

    Kefalet Nedir?

    Bir kişinin borcunu ya da sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda borcun başka biri tarafından üstlenilmesine kefalet adı verilir. Borçlar Kanunu’na göre kefalet sözleşme ile kurulur. Hukukta kefalet 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre kefilin, borçlunun borçlarını yerine getirmemesinden...