kat irtifakı dilekçesi

  1. Mehmet Özcan

    Kat İrtifakı İçin Başvuru Dilekçesi Örneği

    Kat İrtifakı tesisinin kurulması için gerekli işlemlerin yapılması için belediyeye verilen dilekçe. Kat İrtifakı İçin Başvuru Dilekçesi Kat İrtifakı İçin Başvuru Dilekçesi