iskele için belediyeden alınması gereken izinler

  1. Mehmet Özcan

    İskele Kurmak İçin Belediyeden İzin Alma Dilekçesi Örneği

    Yapının dışına ilk inşaat veya onarım için iskele kurulması için belediyeden izin almak için kullanılan dilekçe. İskele Kurmak İçin Belediyeden İzin Alma Dilekçesi İskele Kurmak İçin Belediyeden İzin Alma Dilekçesi