irtifak hakkı | Türkiye'nin Emlak Forumu!

irtifak hakkı

Türkiye'nin İlk ve Tek Sosyal Medya Forumu!
  1. Mehmet Özcan

    İRTİFAK HAKLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

    İrtifak Hakkının Kurulması 14. HD., Esas 2006/11815 Karar 2006/13490 Tarih. 20.11.2006 Somut olaya gelince; Bilirkişi tarafından düzenlenen 17.11.2004 günlü krokiden, 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinden davacıya ait enerji nakil hattı geçirildiği, 6 parselin park alanı olarak düzenlendiği...