ipotek yargı kararları | Türkiye'nin Emlak Forumu!

ipotek yargı kararları

Türkiye'nin İlk ve Tek Sosyal Medya Forumu!
  1. Mehmet Özcan

    İPOTEK NEDiR YARGI KARARLARI

    İpotek Hakkı Davacı vekili tarafından verilen 09/08/2018 tarihli dava dilekçesinde özetle: müvekkili tarafından alacaklıya 3.kişi olarak ticari ilişkide teminat olmak üzere 05/01/2001 tarihli sözleşme gereği, … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Sokağı, 80 pafta, 474 Ada, 8 parsel 1.derece 32.500 TL...