ipotek nasıl kurulur

  1. Mehmet Özcan

    İpoteğin Kapsamı ve İpotek nasıl kurulur

    Benzer şekilde ipotekle sağlanan güvence; gayrimenkulün bütünleyici parçalarını da kapsayacaktır. Bu sebeple ipotekli tarla üzerindeki ekin ve ağaçlar ipotek teminatı kapsamında olduğu gibi bir arsa / arazi üzerindeki kaynaklar veya yapılar da ipoteğin kapsamındadır. Ayrıca bir gayrimenkulün...