hisseli taşınmaz satın alma dilekçesi

  1. Mehmet Özcan

    Hisseli Taşınmazın Hissedarınca Verilecek Satın alma Dilekçesi Örneği

    Hazine hissesinin, kişinin payına düşen miktarını 4706/4916 sayılı kanun hükümlerine göre satın almak için kullanılan dilekçe Hisseli Taşınmazın Hissedarınca Verilecek Satınalma Dilekçesi Hisseli Taşınmazın Hissedarınca Verilecek Satınalma Dilekçesi