hisseli tapu

  1. Mehmet Özcan

    Hisseli Tapu Sahibi Olmanın Riskleri !

    Hisseli Tapu sahiplerinin yaşadıkları ve yaşayabilecekleri riskler ve zorluklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Belirsizlik: Her ne kadar tapu senedinde kimin hangi oranda pay sahibi olduğu yazılı olsa da malikler gayrimenkulün her kısmında aynı oranda pay sahibidirler. Bu sebeple...