hazineye ait taşınmazı satın alma

  1. Mehmet Özcan

    Hazineye Ait Taşınmazı Satın Alma Dilekçesi Örneği

    Hazineye ait taşınmazı 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satın almak için kullanılan dilekçe. Hazineye Ait Taşınmazı Satın Alma Dilekçesi Hazineye Ait Taşınmazı Satın Alma Dilekçesi