hacizli tapu | Türkiye'nin Emlak Forumu!

hacizli tapu

Türkiye'nin İlk ve Tek Sosyal Medya Forumu!
  1. Mehmet Özcan

    Hacizli tapu satılır mı?

    Haciz, alacaklının teminatı olup; haciz ile borçlu kişinin borcu miktarınca menkul, gayrimenkul ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına cebri icra suretiyle kısıtlama yapılıyor veya el konuluyor. Peki, hacizli tapu satılır mı? Hacizli tapu satılır mı? Taşınmaz malların tapu kütüğüne...
  2. Mehmet Özcan

    Hacizli tapu alınır mı?

    Haciz, alacaklıların borçludan alacağını almak için başvurduğu yasal yol oluyor. Borcun ödenmemesi durumunda hacizli mal satılarak borç kapatılıyor. Peki, hacizli tapu alınır mı? Hacizli tapu alınır mı? Haciz, alacaklıların borçludan alacağını almak için başvurduğu yasal yol oluyor...