hacizli satış

  1. Mehmet Özcan

    Haciz satış isteme süresi!

    Alacaklı, borçludan alacağını haciz yolu ile talep edebiliyor. Haciz ile borçlunun mallarının satılması isteniyor. Peki, satış talebi ne zaman yapılır? İşte haciz satış isteme süresi.. Haciz satış isteme süresi! Alacaklı, borçludan alacağını haciz yolu ile talep edebiliyor. Haciz ile...