haciz kaldırma

  1. Mehmet Özcan

    Gayrimenkul Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır ?

    Kesinleşen bir icra takibi neticesinde icra dosyası üzerinden borçlunun gayrimenkulleri üzerine haciz şerhi işlenebilmektedir. Haciz şerhi alacaklı veya vekilinin talebi ile icra müdürlüğü tarafından gayrimenkulün bulunduğu yer tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Peki borçlu...