geçit hakkı

  1. Mehmet Özcan

    Geçit Hakkının Şartları

    Bir taşınmaz malikinin komşu taşınmaz makilinden geçit irtifakı kurulmasını isteyebilmesi için bu şartların birarada bulunması gerekir: 1)Genel Yola Çıkmak İçin Yeterli Geçit Bulunmamalıdır. Hiç geçit bulunmaması veya ihtiyacı karşılamayan bir geçit olması durumunda, geçit irtifakı talep...