geçit hakkı davası

  1. Mehmet Özcan

    Geçit Hakkı Davası

    Komşu malik, geçit irtifakı kurulmasına rıza göstermezse, ihtiyaç sahibi, dava yoluyla mahkemeden geçit irtifakının tescilini isteyebilir. Hâkim, karardan önce, bedelin miktarını belirleyerek ödenmesini bekler. Ödemeden sonra iki tarafın da menfaatini gözeterek davacı lehine uygun bir yerde...