geçit hakkı dava

  1. Mehmet Özcan

    GEÇİT HAKKI YARGI KARARLARI

    Geçit Hakkı Talebi Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 24.04.2013 gününde verilen dilekçe ile geçit hakkı talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 10.02.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili ve davalı … tarafından istenilmekle...