gayrimenkul davaları

  1. Mehmet Özcan

    ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI YARGITAY KARARLARI

    İcra Dosyasındaki Gayrimenkul 14. HD., Esas 2018/587 Karar 2018/4555 Tarih 18.06.2018 Somut olayda, dava konusu 1439 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının pasif hale geldiği anlaşıldığından, sicil kaydı kapatılan ve üzerinde işlem yapma olanağı kalmayan tapu kaydı ile kurulan hükmün infaza...