elatma önleme yargı

  1. Mehmet Özcan

    ELATMANIN ÖNLENMESİ YARGITAY KARARLARI

    Kooperatiflerin Elatması 23. HD., Esas 2016/6532 Karar 2019/420 Tarih 12.2.2019 Dava, müdahalenin men’i (elatmanın önlenmesi) ve ecrimisil istemine ilişkindir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre...