düşük vergi

  1. Mehmet Özcan

    TAPUDA EVİN SATIŞ DEĞERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ

    Bilindiği üzere tapudaki işlemlerde gayrimenkulün satış değeri, belediye tarafından belirlenen rayiç değerin altında bedel beyan edilememektedir. Ancak emlak vergisinin tespiti için belirlenen bu rayiç bedeller genellikle gerçek değere göre oldukça düşük olmakta ve güncel rakamları...