dul ve yetimler için form örneği

  1. Mehmet Özcan

    Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul Ve Yetimlere Ait Form Örneği

    Emeklilerin, dul ve yetimlerin, 200 m2 yi geçmeyen konutlarında vergi muafiyeti için kullanacakları dilekçe örneği Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul Ve Yetimlere Ait Form Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul Ve Yetimlere Ait Form