cins tahsisi nedir

  1. Mehmet Özcan

    Cins Tahsisi(Cins Değişikliği) Nedir, Cins Tahsisi Nasıl Yapılır?

    Cins Tahsisinin Tanımı Cins tashihi, tapuda kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek, farklı bir tapu kütüğüne tescil olunmalı olarak tanımlanıyor. Örneğin tür tashihi, sahibi olunan binanın yıktırılarak, arsa durumuna getirilmek istenmesi durumunda tapu sicilinde binanın niteliğinin...