bağış | Türkiye'nin Emlak Forumu!

bağış

Türkiye'nin İlk ve Tek Sosyal Medya Forumu!
  1. Mehmet Özcan

    Tapuda bağış nasıl yapılır?

    Gayrimenkul tapuları bir başkası adına bağışlanmak sureti ile devredilebiliyor. Peki, tapuda bağış nasıl yapılır? Gayrimenkul tapuları bir başkası adına bağışlanmak sureti ile devredilebiliyor. Ancak reşit ve mümeyyiz olmayan kişiler kanuni temsilcilerinin (veli veya vasinin) izni ile dahi...
  2. Mehmet Özcan

    BAĞIŞ (HİBE)

    a) Tanım ve Açıklama Bağış, bir bedel veya başkaca bir karşılık alınmaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemidir (BK.234). Reşit ve mümeyyiz olmayan kişiler kanuni temsilcilerinin (veli veya vasinin) izni ile dahi bağış yapamazlar. Vasi, vesayeti altındaki kimsenin malını...