avlu nedir

  1. Mehmet Özcan

    Avlu nedir

    Yapıların çevresinde, önünde, arkasında ya da yanlarında bulunan, bir yapının tamamlayıcısı konumundaki bölümdür. Avlu, mimarlıkta ise “atriyum” olarak adlandırılır. Avlular “iç avlu” veya “dış avlu” olarak iki şekilde olabilir. Üstü açık ve çevresi duvarla, çitle çevrilidir. Ya da birbirine...