arzı ittifak hakkı

  1. Mehmet Özcan

    Arzi İttifak Hakkında bilgiler

    İrtifak hakkı; bir taşınmaz üzerinde kullanım veya mülkiyete özgü bazı hakların kullanılmasından kaçınmayı gerektiren ve diğer bir taşınmaz veya kişi yararına ayni hak olarak adlandırılan hakların tümünü kapsar. Uygulama aşamasında 'kullanma hakları' olarak da adı geçebilir. Arzi irtifak hakkı...