amortisman ayırma

  1. Mehmet Özcan

    Amortisman nedir ?

    Amortisman; taşınmaz malların ve varlıkların aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade etmektedir. Emlak sektöründe ise en kısa tanımı “kiraya verilen konutun geri dönüş süresi” olarak özetlenebilir. Amortisman süresi, özellikle gayrimenkul yatırımı yapmayı planlayanlar için belirleyici...