aleniyet ilkesi hakkında bilgiler

  1. Mehmet Özcan

    Aleniyet İlkesi Hakkında bilgiler

    Aleniyet sözlükte anlam olarak açıklık tanımlanır. Türk Medeni Kanunu’nun 1020. maddesinde tapuda aleniyet ilkesi şu şekilde ele alınmıştır; “Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini...