akitsiz işlemler nelerdir

  1. Mehmet Özcan

    Akitsiz İşlemler Nelerdir ?

    Akitsiz işlemler; Tapu Kanunu’nun 26. Maddesinin dışında kalan, Tapu Kanunu’nda belirtilen akitli işlemler dışında kalan işlemlere akitsiz işlemler adı verilir ayni hakların kurulması ve devri ile ilgili olmayan kişisel hakların şerhi, terkin, düzeltme, değişiklik, ayırma, birleştirme, mirasın...